Kontakt

 

 

Pharma C Food Sp. z o.o.

ul. Mokra 7
32-005 Niepołomice
Polska

tel.: +48 12 28 13 500
fax: +48 12 28 13 400

info@pharmacf.com.pl

www.pharmacf.com.pl
 
Dział Handlowy:
tel.: +48 12 28 11 926
handlowy@pharmacf.com.pl

NIP: 683-00-08-347
REGON: 350635204
KRS: 0000111557

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 500 000 zł

FORMULARZ KONTAKTOWY

Imię

Firma

Telefon

Adres email

Wiadomość